0961618090 - 0916101543 - 0988070619
Thứ năm, 25/04/2024
 • Bắc Hà – Hoàng Su Phì – 7 Days 6 Nights
 • Bắc Hà – Hoàng Su Phì – 7 Days 6 Nights
 • Bắc Hà – Hoàng Su Phì – 7 Days 6 Nights
 • Bắc Hà – Hoàng Su Phì – 7 Days 6 Nights
 • Bắc Hà – Hoàng Su Phì – 7 Days 6 Nights
 • Bắc Hà – Hoàng Su Phì – 7 Days 6 Nights
 • Bắc Hà – Hoàng Su Phì – 7 Days 6 Nights
 • Bắc Hà – Hoàng Su Phì – 7 Days 6 Nights
 • Bắc Hà – Hoàng Su Phì – 7 Days 6 Nights

Bắc Hà – Hoàng Su Phì – 7 Days 6 Nights

480 USD 455 USD
Schedule tour Bắc Hà - Hoàng Su Phì
Thông tin chi tiết

Day 1

Guests go from Sa Pa or from Lao Cai station to the car to Ta Cu Ty commune - Bac Ha, they get off the bus and walk 30 minutes to Xa Mao Pho for lunch. In the afternoon, go to Ban Ngam village (Xi Man) to sleep at Tay people's homesta; you will learn about Tay culture and the famous wine brand Ngo Xeo village of Xin Man.

 

Ngày 1

Khách đi từ Sa Pa hoặc từ ga Lào Cai đi ô tô đến xã Tả Củ Tỷ - Bắc Hà, khách xuống xe và đi bộ 30 phut dùng chân ở Xả Mào Phố ăn trưa. Buổi chiều đi đến bản Ngò ( Xí Mần) ngủ tại nhà người Tày, quý khách được tìm hiểu về văn hóa dân tộc Tày và thương hiệu rượu Ngô làng Táo nổi tiếng của Xín Mần

s10 s1

2nd day

From Tao village, go through the center of Ngoai village, then go to Ha Son area of ​​the H'Mong ethnic people, where many houses concentrate around the road. Then go to Dan Dan, through two suspension bridges spanning two streams -  known as the wonderful Tien Tien Pass. You then arrive where Nung people stay where you can learn about their unique culture.

 

Ngày thứ 2

Từ làng Táo đi qua trung tâm xã bản Ngò rồi đến khu Hạ Sơn của người dân tộc Mông sống, tập trung nhiều nhà ở xung quanh đường,. Rồi đi đến Đàn Điêng đi qua hai chiếc cầu treo bắc ngang hai con suối nấm dẩn cũng chính con suối này tạo nên Thắc Tiên Đèo gió kỳ vĩ của Nấm Dẩn và suối Xín Khẩu qua cầu song đi tiếp 1km nữa là đến Đản Điêng  nghỉ tại nhà sàn của người Nùng , được quý khách sẽ được tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của người Nùng.

3rd day

The trek starts in the morning, and lunch is served at the foot of mountain Khau Khau, at a height of about 1700m above the sea level. Another 2.5 hours of crossing the mountain will bring us to the Hmong  Trung Thanh village. On the other side of the mountain will be Quang Nguyen commune. We will be climbing mainly through the forest of old trees, with a fruit tree garden which is planted by the people. We will be staying overnight with the Mong Hoa people, who will have many different characteristics and different from the Hmong in Lao Cai.

 

Ngày thứ 3

Đi bộ môt buổi sáng, khi ăn trưa ở chân núi xong , buổi chiều bắt đầu lên và vươt  núi Xỉn Khẩu với độ cao khoảng 1700m so với mực nước biển, khoảng 2,5 tiếng vượt núi chúng ta sẽ đến bản người Mông trên sườn núi là bản Trung Thành – xã Quảng Nguyên,tr khi leo núi chủ yếu đi qua những khu rừng cây cổ thụ dươi tán là những vườn cây thào quả được người dân trồng lên cây thào quả là cây dược liệu quý và có thể dùng làm gia vị cho các món ăn vượt qua núi rồi nghỉ đêm với người Mông hoa, người Mông ở đây sẽ có nhiều nét riêng và khác biệt so với người Mông ở Lào Cai.và các nơi khác.

4th day

After going to the mountains and learning about the Hmong people today, we will pass through another mountain range; understanding the identity and customs and habits of other ethnic groups. We will pass through the majestic slopes of Chiu Dac Thi mountain of Ha Giang and reach the Red Dao people in Ho Thau commune.

 

Ngày thứ 4

Sauk hi vượt núi và tìm hiểu người Mông hôm nay lại vượt  1 dải núi khác, tìm hiểu bản sắc và phong tục, tập quán của dân tộc khác. Đó là đi qua sườn núi Chiu Liều Thi hung vĩ của Hà Giang và đến với dân tộc Dao đỏ - xã Hồ Thầu

s3 s4

5th day

After learning about Red Dao customs, we will arrive in Dao Ao Ao Dai of Nam Son commune. Red knives and Ao ao dai are said to be two older half-brothers. Red Dao is the son of his first wife, Dao Ao Dai is the son of the second wife, now ranked with the same nation but different completely in speech and customs. Red Dao people in the land, the Dao people stay in the house on stilts.

 

Ngày thứ 5

Sau khi tìm hiểu phong tục người Dao đỏ thì hôm nay đến với người Dao áo dài của xã Nam Sơn. Dao đỏ và Dao áo dài được nói  rằng là 2 anh em cùng cha khác mẹ xưa kia. Dao đỏ là con của vợ cả, Dao áo dài là con của vợ hai, bây giờ được xếp cùng một dân tộc nhưng lại khác nhau hoàn toàn về tiếng nói, phong tục. Người Dao đỏ ở nhà đất thì người Dao áo dài lại ở nhà sàn.

s6 s5

6th day

After passing through Nam Khui commune, we will walk along the slope of Trai Pu Beet and look down on the terraced fields on the very beautiful mountainside. Finally we arrive at a Red Dao village in Nam Hong village where you will have an interesting and memorable last night with friendly feelings of ethnic minority people. Enjoy free tea and try out the herbal bath after many days of hiking outdoors.

 

Ngày thứ 6

Đi qua xã Nậm Khòa Sau khi vượt cổng trời quý khách sẽ đi men theo sườn núi Chăn Pú Bọ và nhìn xuống ruộng bậc thang trên  sườn núi rất đẹp, ngắm nhìn đến ngỡ ngàng, không đếm hết được bao nhiêu  hàng ruộng bậc thang xếp chồng lên nhau rồi đi đến một làng của người Dao đỏ ở thôn Nậm Hông  xã Thông Nguyên, ở đây quý khách sẽ có đêm nghỉ cuối thật thú vị và đáng nhớ  với tình cảm thân thiện của người dân tộc ít người và được thưởng thức li trà San Tuyết miễn phí của gia đình.qua bao ngày chèo đèo lội suối bạn đừng quên một lần được tắm lá thuộc của người dao đỏ, tắm lá thuốc rất tốt cho sức khỏe đặc biệt là khi bạn vận động quá nhiêu.và mệt nhọc khi bao nhiêu ngày đi dưới nắng mưa.

 s8

s9

7th day

A 1 hour walk down the mountain will bring us to Thong Nguyen town where guests can either go to Ha Giang town, or back to Hanoi.

 

Ngày thứ 7

Đi bộ 1 tiếng đồng hồ xuống núi, ô tô sẽ đón tại xã Thông Nguyên. Sau đó tùy vào lộ trinh của khách có thể đi Hà Giang, hay đi Hà Nội