0961618090 - 0916101543 - 0988070619
Chủ nhật, 19/05/2024
 • Hoang Su Phi Trekking Tour – 5 Days 4 Nights
 • Hoang Su Phi Trekking Tour – 5 Days 4 Nights
 • Hoang Su Phi Trekking Tour – 5 Days 4 Nights
 • Hoang Su Phi Trekking Tour – 5 Days 4 Nights
 • Hoang Su Phi Trekking Tour – 5 Days 4 Nights
 • Hoang Su Phi Trekking Tour – 5 Days 4 Nights

Hoang Su Phi Trekking Tour – 5 Days 4 Nights

450 USD 425 USD
Schedule tour Hà Nội – Thông Nguyên - Nậm Hồng – Nậm Ai – Hố Sán – Bản Luốc - Hoàng Su Phì
Thông tin chi tiết

Day 1 / Hanoi - Thong Nguyen (Lunch / Dinner)

 • 8:00 Car and HDV pick up guests at the meeting place in Hanoi to go to Thong Nguyen.
 • 11:30 Lunch at Ham Yen District - Tuyen Quang. Then continue to Thong Nguyen.
 • 15:00 Delegation is present at Thong Nguyen commune. Then you will walk down to the village, on the way to Nam Hong village you can stop to visit the Red Dao village here and take pictures of terraced fields.
 • Afternoon: The delegation is present at Nam Hong village. Here you receive the Homestay.
 • Evening: Have dinner at Homestay, enjoy Nam Hong village at night.

 

Ngày 1/ Hà Nội – Thông Nguyên (Ăn trưa/ tối)

 • 8h00 Xe và HDV đón khách tại điểm hẹn ở Hà Nội khoi hành lên Thông Nguyên.
 • 11h30 Quý khách ăn trưa tại Huyện Hàm Yên - Tuyên Quang. Sau đó tiếp tục đến với Thông Nguyên.
 • 15h00 Đoàn có mặt tại xã Thông Nguyên. Sau đó quý khách sẽ xuống đi bộ vào bản, trên đường đi vào bản Nậm Hồng quý khách có thể dừng chân tham quan làng dân tộc Dao đỏ tại đây và chụp ảnh ruộng bậc thang.
 • Chiều: Đoàn có mặt tại bản Nậm Hồng. Tại đây quý khách nhận phòng Homestay.
 • Tối: Đoàn ăn tối tại Homestay, tận hưởng bản Nậm Hồng về đêm.

Day 2 / Nam Hong - Nam Ai (Breakfast / lunch / dinner)

 • 8:30 Continue to explore the journey to see the landscape of terraces hugging the hillside from above to look down on the Khong Trung village.
 • 11:30 Delegation to Khong Trung village will stop here for lunch.
 • 15:00 Delegation crossed the gate of Nam Ai and the second night will stay at a stilt house of Dao people in thick communes (Nam Son)
 • Evening: Have dinner right there and cultural exchange with Dao people.

 

Ngày 2/ Nậm Hồng – Nậm Ai  (Ăn sáng/ trưa/ tối)

 • 8h30 Đoàn tiếp tục cuộc hành trình khám phá ngắm nhìn cảnh những thuở ruộng bậc thang ôm quanh những sườn đồi từ trên cao nhìn xuống là bản Khòa Trung.
 • 11h30 Đoàn đến bản Khòa Trung thì sẽ dừng chân tại đây để dùng bữa trưa.
 • 15h00 Đoàn vượt cổng tời Nậm Ai và đêm thứ hai sẽ nghỉ tại một ngôi nhà sàn của người Dao áo dày tại xã (Nam Sơn)
 • Tối: Đoàn dùng bữa tối ngay tại đó và giao lưu văn hóa với người Dao áo dài.

Day 3 / Nam Ai - Ho San (Breakfast / lunch / dinner)

 • 8:30 After having a meal, the delegation will go to Lung Thang village. To get there, the delegation had to go over the hill and go through the stream, the stream was the river of Chay river.
 • 12:00 Delegation to Lung Thang, take a rest and have lunch here.
 • 15:00 Continue trek Lung Thang to go to the village (Ho Thau)
 • Evening: The delegation will have a night to experience the river and find the cultural identity of the people (Nung) at night.

 

Ngày 3/ Nậm Ai – Hố Sán (Ăn sáng/ trưa/ tối)

 • 8h30 Sau khi dùng bữa sang, đoàn sẽ đi tới bản Lùng Thàng. Để tới đó được thì đoàn phải đi qua đồi và đi qua suối, con suối đó chính là đầu nguồn Sông Chảy.
 • 12h00 Đoàn đến Lùng Thàng, nghỉ ngơi và dùng bữa trưa tại đây.
 • 15h00 Tiếp tục trek Lùng Thằng đi đến bản (Hồ Thầu)
 • Tối: Đoàn sẽ có một đêm trải nghiệm cuộc sông và tìm hiêu bản sắc văn hóa của người( Nùng) về đêm.

Day 4 / Ho San - Ban Luoc (Breakfast / lunch / dinner)

 • 8:30 Depart for Quang Vinh
 • 12:00 Stop for lunch at Quang Vinh. After the meal, the group walked to Ban Luoc
 • Afternoon: Delegation to Ban Luoc stop to rest.
 • Evening: Group dinner at the village and check in Homestay and enjoy the fresh air and quiet at night in the village.

 

Ngày 4/ Hố Sán – Bản Luốc  (Ăn sáng/ trưa/ tối)

 • 8h30 Đoàn khởi hành đi đến Quang Vinh
 • 12h00 Đoàn dừng chân nghỉ ăn trưa tại Quang Vinh. Sau bữa ăn đoàn đi bộ lên Bản Luốc
 • Chiều: Đoàn đến Bản Luốc thì dừng chân nghỉ ngơi.
 • Tối: Đoàn ăn tối tại bản và nhận phòng Homestay và tận hưởng không khí trong lành và yên tĩnh về đêm tại bản.

Day 5 / Ban Luoc - Hoang Su Phi (Breakfast / lunch / dinner)

 • 8:00 After having a meal, we depart for Phien Market
 • 9:30 The delegation is present at Luy village and boarded the bus to go to Phien market
 • 11:30 Delegation to eat at fair market and enjoy traditional dishes here.
 • 12:30 Depart for Hanoi for dinner at the roadside
 • 20:00 Delegation is present in Hanoi.

 

Ngày 5/ Bản Luốc - Hoàng Su Phì (Ăn sáng/ trưa/ tối)

 • 8h00 Sau khi dùng bữa sang, đoàn khởi hành đi chợ Phiên
 • 9h30 Đoàn có mặt tại Bản Luốc và lên xe để đi lên chợ Phiên
 • 11h30 Đoàn dùng bữa tai chợ Phiên và thưởng thức những món ăn truyền thống nơi đây.
 • 12h30 Đoàn khởi hành về Hà Nội dùng bữa tối tại ven đường
 • 20h00 Đoàn có mặt tại Hà Nội.

Provisions for collection:

 • Children under 5 years free.
 • Children from 5-11 years old, 75% of adult costs are charged.
 • Children 12 years and older, calculated by adult costs.

 

Quy định ph thu:

 • Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí. 
 • Trẻ em từ 5-11 tuổi, tính 75% chi phí người lớn.
 • Trẻ từ  12 tuổi trở lên, tính bằng chi phí người lớn.